Presentem 25 mesures concretes per a persones, entitats, Comerç i Turisme arran del COVID19

Presentem 25 mesures concretes per a  les persones, les entitats,  el Comerç i Turisme locals arran del COVID19. Posem a l’abast del govern municipal iniciatives assumibles pel nostre Ajuntament en les seves competències.

Per dur-les a terme caldrà fer un replantejament global del pressupost 2020 per ajustar-lo a la situació que estem vivint. Considerem els esforços municipals s’han de centrar en ajudar els veïns amb mesures econòmiques i socials concretes. I això, sense desatendre els serveis bàsics.

Ens posem a la seva disposició, com hem fet sempre, per tal de treballar conjuntament amb aquestes propostes i qualsevol altra que pugui sorgir. En aquests moments creiem que tots hem de treballar plegats, l’objectiu cal que sigui comú.

Continua llegint